Durant els primers deu dies d'agost, les principals empreses estadístiques siderúrgiques van produir 2.0439 milions de tones d'acer brut al dia

Segons dades de l'Associació Siderúrgica de la Xina, a principis d'agost de 2021, les principals empreses estadístiques siderúrgiques van produir un total de 20.439.400 tones d'acer brut, 18.326 milions de tones de ferro colat i 19.1582 milions de tones d'acer. Entre elles, la producció diària d’acer brut va ser de 2,0439 milions de tones, una disminució interanual del 2,97% i una disminució interanual del 4,40%; la producció diària de ferro colat va ser d'1,8326 milions de tones, una disminució interanual del 2,66% i una disminució interanual del 5,09%; la producció diària d'acer va ser de 1.915,8 milions de tones, una disminució intermensual del 9,46% i una disminució interanual del 4,16%


Hora de publicació: 25 d'agost de 2121